La Clínica Osteopàtica a la premsa

Als mitjans

David Ponce agraeix els mitjans de comunicació; Televisió, Ràdio, Premsa i Bogs, la difusió de l’Osteòpatia i la Fisioteràpia.

SABER VIVIR TVE Entrevista a David Ponce

02.12.2010

COM Ràdio Entrevista D.Ponce Master en osteopaia

10.09.2010

Citizen K

01.10.2008

Demana cita

La nostra Clínca

Demana cita

"El arte de devolver
al cuerpo su salud
y movimiento"

— David Ponce

Demana cita

La nostra Clínca

Demana cita